Det kommer ikke så mye nytt fra meg her for tiden. Jeg lever bra, med stabil sykdom. Du finner mer informasjon om føflekkreft / melanom på www.melanom.no som er nettsiden til Melanomforeningen. Før het vi Føflekkreftforeningen. Sjekk også facebook : https://www.facebook.com/foflekkreftforeningen/